Vinlex Vx-101

دستگاه دوخت Vinlex Vx-101


توضیحات

 

دستگاه دوخت Vinlex Vx-101

دستگاه دوخت پستایی تک سوزنه با سرنخ زن اتوماتیک

 

موتور در بالا

برش سرنخ اتوماتیک

تک سوزنه

کشش از بالا و پایین

میز بزرگ و پایه ای