Tecnogi Toepuff: Talyn 475 Tms

پنجه­ی پا: تالین 475 TMS


توضیحات

پنجه­ی پا: تالین 475 TMS

تالین یک ماده­ی اکسترود برای پنجه­ی پا است که تاثیر رفت و برگشتی دارد. مواد تالین در نوع نرم با چسبی سنتی مبتنی بر EVA یا چسب پلی اورتان با دو پشتیبان و نسخه سخت با چسب سنتی مبتنی بر EVA یا چسب پلی اورتان با دو پشتیبان در دسترس است.

پنجه­ی پا توسط یک دستگاه پرس فشار پنوماتیک مخصوص ، مجهز به صفحه خمیده گرم ، تایمر و ترموستات اعمال می شود.

شرایط کاری قابل توصیه:

درجه حرارت: از 130 تا 150 درجه سانتی گراد

مدت  زمان تماس: از 6 تا 12 ثانیه با توجه به ضخامت ماده.

ما توصیه می کنیم که یک آزمایش اولیه اتصال را انجام دهید زیرا شرایط کاربرد بسته به ویژگی های رویه­ی فوقانی ممکن است متفاوت باشد. هیچ زمان الزامی برای دوره ماندگار وجود ندارد. فعال شدن از طریق حرارت در قسمت پنجه­ی پا و رویه­ی بالایی توصیه می شود.

مواد تالین دوستدار محیط زیست هستند چون از مواد قابل بازیافت و ضایعات تولید ساخته­می­شوند و در چرخه­ی تولید به­طور کامل بازیافت­می­شود.