Tecnogiplast Thermo-Adhesive-Film

چسب های نواری، نوار های سراجی


توضیحات

چسب رولی ترمو

این سری بیشتر در محصولات چرمی و بیشتر در تولید کیف های دستی نرم و نیمه نرم کاربرد دارد.

در حالت کلی میکرو فیبر ها در کلیه کیف ها برای تقویت بیشتر و کیفیت بهتر مورد استفاده قرار میگیرد.

بهترین مشخصه این مواد این است که بسیار نرم بوده و خیلی شبیه چرم طبیعی می باشد. گوناگونی در انواع مدل های و در ضخامت های گوناگون می باشد. این محصول در عمومیت در صنایع تولید محصولات چرمی جهت متصل شدن همه ی مواد به هم کاربرد دارد.

مدل نرمال آن (بدون چسبندگی) و دارای چسبندگی, این ها در کنار میکروفیبر در دو تیپ متفاوت ترمو – با چسبندگی آن قابل ارائه می باشد.

TAG / S  به حالت الاستیک و نرم در آمده برای انواع مختلف چرم از یک ترکیب متناسب استفاده شده و تیپ مورد استفاده در عمومیت ترموچسبدار می باشد.

از دما های بسیار پایین 90 تا 140 درجه سانتیگراد یک چسبندگی بسیار عالی بدست می دهد.

TERMO SET PLUS  در چرم های روغنی و سنستیک و پارچه هایی که روی آنها کار اعمال شده و آماده تولید هستن دارای مقاومت بالا با چسبندگی ترمو می باشند. در عین حال در 4 ثانیه با دمای تقریبا 120 درجه در محصولات با زیر ساخت پلاستیک دارای بهترین چسبندگی می باشند.