Tecnogiplast Suede

تقویتی های سراجی


توضیحات

Suede

 

در زیر مجموعه ی میکروفیبرها سری SUEDE در گروه خاصی قرار میگیرد.

این محصول در مقایسه با میکرو فیبر نرمی بیشتری به دست انتقال میدهد که  SUEDE در تهیه ی چرم های بسیار گران از جمله پوست مار و چرم های بسیار حساس مانند آن کاربرد دارد.

با توجه به اینکه در جمله محصولات تقویت کننده می باشد ولی به خاطر نرمی خاص و مقاومت آن در برابر فرسودگی در عمومیت به عنوان آستر بیرونی قابل رویت مورد استفاده قرار میگیرد.

مدل نرمال آن (بدون چسبندگی) و دارای چسبندگی, SUEDE در کنار میکروفیبر در دو تیپ متفاوت ترمو – با چسبندگی آن قابل ارائه می باشد.

TAG / S  به حالت الاستیک و نرم در آمده برای انواع مختلف چرم از یک ترکیب متناسب استفاده شده و تیپ مورد استفاده در عمومیت ترموچسبدار می باشد.

از دما های بسیار پایین 90 تا 140 درجه سانتیگراد یک چسبندگی بسیار عالی بدست می دهد.

TERMO SET PLUS  در چرم های روغنی و سنستیک و پارچه هایی که روی آنها کار اعمال شده و آماده تولید هستن دارای مقاومت بالا با چسبندگی ترمو می باشند. در عین حال در 4 ثانیه با دمای تقریبا 120 درجه در محصولات با زیر ساخت پلاستیک دارای بهترین چسبندگی می باشند.