L.T.A Slipper Liner

اسلیپرلاینر

Category:

توضیحات

 

اسلیپرلاینر

اسلیپرلاینر 227 : مواد منسوج بر اساس الیاف مصنوعی.
ویژگی های اصلی: اتصال دهنده های شیمیایی به دلیل قابلیت تنفس خوب و نفوذپذیری بخار مناسب نیست
این ماده با استانداردهای اروپایی در ارتباط با الزامات خطرناک مطابقت دارد.
مخصوصاً برای روکش دمپایی استفاده می شود.
ضخامت ها: 2،40 میلی متر ، 220 گرم در متر مربع