L.T.A Sigma

سیگما


توضیحات

سیگما

مواد طیف سیگما به گونه ای طراحی شده اند که مطابق با نیازهای فنی مختلف کفی برای کفش­های ایمنی مونتاژ­شده و طراحی شده برای دوخت استروبل و هم برای درزهای مسطح و چسباندن  است.

ویژگی های اصلی: طیف کاملی برای کلیه نیازهای موجود

در صورت درخواست در هر شکل و رنگ و یا سطح چاپی

همه مطابق با استاندارد EN UNI 20344

مناسب برای کفش های ساخته شده با تزریق مستقیم (چه PU ، PVC یا PU و( TR  همچنین برای کفش یا کفی چسبنده مناسب هستند.

سیگما 1100

آنتی­استاتیک / ESD

ضخامت: 2.00 میلی­متر

سیگما 1100

آنتی­استاتیک/ESD

ضخامت: 2.20 میلی­متر

سیگما 1100

آنتی­استاتیک/ESD

ضخامتم: 2.50 میلی­متر

سیگما 1100

آنتی­استاتیک/ESD

ضخامت: 3.20 میلی­متر

سیگما 1200

رسانا

ضخامت: 2.50 ملی­متر

سیگما 2000

رسانا

ضخامت: 2.50 میلی­متر

سیگما 2200

آنتی­استاتیک/ESD

ضخامت: 2.50 میلی­متر

سیگما اکو 25

آنتی­استاتیک /ESD

ضخامت: 2.50 ملی­متر

  • این مواد با استفاده از فن آوری بدون رزین و با استفاده از الیاف پارچه ایبا فیبرهای بازیافتی تولید می شوند. همچنین مناسبِ کفش های چسب­زده­شده یا نصب­شده هستند.