Tecnogiplast Rinforzo ST

تقویتی های سراجی


توضیحات

Rinforzo ST

 

موادی جهت تقویت می باشد. در مورد محصولات چرمی در بسیار از موارد کاربرد دارد. با مقاومت بسیار بالا در برار خوردگی نه تنها بهترین مواد تولیدی در بازار بوده و در کیف های دستی فقط جهت تقویت داخلی آن کاربرد ندارد بلکه در محصولات کوچک چرمی و تقویت کمرهای چرمی برای بالا بردن کیفیت و مقاومت آن موادی کاربردی میباشد.

این مواد نه تنها در مواد اولیه و زیر ساخت کیف های دستی کاربرد دارد بلکه در بسیار از محصولات چرمی کوچک و کمرها نیز ماده تکنیکی برا تقومیت مقاومت آنها می باشد.

مدل نرمال آن (بدون چسبندگی) و دارای چسبندگی از خود و دیگر دو نوع آن قابل ارائه می باشد.

TAG / S  به حالت الاستیک و نرم در آمده برای انواع مختلف چرم از یک ترکیب متناسب استفاده شده و تیپ مورد استفاده در عمومیت ترموچسبدار می باشد.

از دما های بسیار پایین 90 تا 140 درجه سانتیگراد یک چسبندگی بسیار عالی بدست می دهد.

TERMO SET PLUS  در چرم های روغنی و سنستیک و پارچه هایی که روی آنها کار اعمال شده و آماده تولید هستن دارای مقاومت بالا با چسبندگی ترمو می باشند. در عین حال در 4 ثانیه با دمای تقریبا 120 درجه در محصولات با زیر ساخت پلاستیک دارای بهترین چسبندگی می باشند.