Rfs Comec BT4

دستگاه پرس طرح رویه 


توضیحات

 

دستگاه پرس طرح رویه  RFS Comec BT4

در چرم ها با بهترین کیفیت رویه را پرس میکند. در صورت تمایل به صورت پرس نیز کاربرد دارد. رویه های چرمی. چرم مصنوعی. پارچه ای و مواد سنستیک برای پرس و رویه سازی کار برد دارد. نحوه کار نیمه اتوماتیک است. گرمایش رویه با نمایشگر قابل کنترل است.

 

مشخصات فنی:

ابعاد 700*600 سانتی متر

85 میلیمتر فشار

  قابلیت برنامه ریزی دارد  plcجهت فشار فنکسیون با

45X50 cm

50X60 cm

60X70 cm

 قابلیت تنظیم 90-120-180 تن را دارا می باشد