Icad Plancad

همسان سازی کفی


توضیحات

Plancad

 

شما می توانید آغازگر پایه خود را با کمک یک اسکنر اسکن کرده و آن را در قالب های .Dxf ، Cpz .. به برنامه منتقل کنید. پس از انجام تغییرات مورد نظر روی تمبر ، آن را تنظیم کرده و روی مواد قرار می دهیم؛ و می تواند مستقیماً به دستگاه برش ارسال شود.

می توانید وسایل داخلی مانند بریدگی یا قلم نقره ای را به تمبر اضافه کنید. اصلاح کننده های ابزار وجود دارد (توسط مدل)  که ممکن است بخواهید برای بعضی از زمینه ها از آنها استفاده کنید (مانند فیلدی که می خواهید در ابزار ثابت باشید …)

 

 

قرار دادن با Plantcad بسیار آسان است. این امکان را به شما می دهد تا مکان را کنترل کنید و تغییراتی در آن اعمال کنید. بنابراین ، شما با استفاده از مواد مورد نظر خود ضایعات را به حداقل می رسانید.