Mondialpunte Heel Nail

میخ های پاشنه


توضیحات

میخ های پاشنه

Rullati میخ های پاشنه

قسمت بالای میخ هابه صورت صاف بوده رنگ آن ها سرمه ای می باشد. آهن میخ ضدزنگ و دارای روکش برنجی می باشد. از مهمترین ویژگی های آن گرما دیده. ضرب دیده و در میدان مغناطیسی قرار گرفته است.

10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm انواع طول