Tecnogiplast Nylontech

تقویتی های سراجی


توضیحات

نایلونتک

 

نایلونتک ها در تقویت جاهایی که از مواد با کیفیت بسیار بالا مورد استفاده قرار میگیرد جایگذاری می شوند.

با بهترین مقاومت ( مقاومت در برابر پارگی) مواد اولیه در محصولاتی از قبیل کیف های دستی حتی مقاومت بالا در برابر چکش کاری ها با قدرت زیاد مورد استفاده قرار میگیرد.

هر یک از نایلونتک ها دارای ضخامت و مدل های گوناگون می باشد.

مدل معمولی آن (بدون چسب) و غیر از مدل دارای چسبندگی  میتوان مدل نایلونتک با چسبندگی ترمو  را نیز تهیه نمود.

در چرم های روغنی و سنستیک و پارچه هایی که روی آنها کار اعمال شده و آماده تولید هستن دارای مقاومت بالا با چسبندگی ترمو می باشند. در عین حال در 4 ثانیه با دمای تقریبا 120 درجه در محصولات با زیر ساخت پلاستیک دارای بهترین چسبندگی می باشند.

TERMO SET PLUS  در چرم های روغنی و سنستیک و پارچه هایی که روی آنها کار اعمال شده و آماده تولید هستن دارای مقاومت بالا با چسبندگی ترمو می باشند. در عین حال در 4 ثانیه با دمای تقریبا 120 درجه در محصولات با زیر ساخت پلاستیک دارای بهترین چسبندگی می باشند.