L.T.A Mythos

بافت پستایی آماده


توضیحات

Mythos  بافت پستایی آماده

 

سراجی های  ما از پارچه بافته شده جاکارد ساخته و مزایای ذکر شده در زیر را دارند.

– حداکثر سفارشی سازی (شخصی سازی اختیاری)

– گزینه های رنگ گسترده

– نمونه های سریع و کاملاً دوخته شده

– انعطاف پذیری بالای تولید

– ابزار تولید کوچک قابل تعویض

– هزینه کم در برنامه های کفش

– تولید سریع کفش

 

مواد ما برای کفشهای ایمنی فوقانی با ISO EN 20344 مناسب هستند.