Tecnogi Laser

لیزر


توضیحات

لیزر

مدل لیزر تکنوگین؛ این به معنی ماده گنبدی نرم و انعطاف پذیر است. اصلی ترین و مهمترین
ویژگی های این ماده، بسیار خاص­بودن آن است.
این یک مقاومت عالی در برابر کشیدگی و تغییر شکل است که به استفاده از آن درشکل­ها کمک می کند.
این ماده؛ این دستگاه توسط دستگاه پرس پنوماتیک مخصوص مجهزصفحه­ی منحنی گرم، تایمر و ترموستات استفاده می شود.

شرایطی که برای کار با این ماده توصیه­می­شود:
* دما: بین 130 تا 150 درجه سانتی گراد.
مدت زمان تماس: بسته به ضخامت محصول ، 6 تا 12 ثانیه است.
شرایط اتصال/ استفاده؛ یک مطالعه مقدماتی ، زیرا بسته به ویژگی ها ممکن است متفاوت باشد
قسمت بالایی منطقه شما
توصیه­می­کنیم یک بررسی مقدماتی انجام­شود ، زیرا بسته به ویژگی های قسمت فوقانی ناحیه­ی موردنظر ممکن است متفاوت باشد.

زمان لازم برای دوره بعد از مونتاژ وجود ندارد. فعال سازی حرارتی رونق و قسمت بالایی آن
در 100 درجه سانتیگراد و 5 تا 15 ثانیه توصیه شده.