Eurmeccanica P 8

 دستگاه اتصال آستر کفی کفش


توضیحات

 دستگاه اتصال آستر کفی کفش Euromeccanica P 8

ماشین بسیار پر قدرت و با توانایی  تولیدی بالاتر از سایر ماشین های تجاری که برای متصل کردن آستر ب پاشنه با کیفیت بالا کاررد دارد.

فاصله آستر پاشنه را در قسمت تهدانی هماهنگ کرده رای ثابت نگه داشتن از دو نقطه نگه می دارد. سپس قبل از اتصال ابتدا از وسط قالب برای هل دادن آستر پاشنه تثبیت شده سپس با پایین رفتن قالب به طرف پایین اتصال به صورت اتوماتیک انجام می شود.

 

مشخصات فنی:

ابعاد 90*67*165 سانتیمتر

فشار سیلندر 32 تن

قطر پیستون 182 میلیمتر

وزن بدون روغن 620 کیلوگرم

تولید 400-650 جفت در ساعت

بیشترین مقدار باز شدن سطح کار 230میلیمتر