Elit 20L

 دستگاه لاتکس


توضیحات

 دستگاه لاتکس

ازاین دستگاه برای چسباندن قسمت بالایی و روکش به هم استفاده می شود. با اسلحه لاتکس که کاربرد آن بسیار آسان است ، می توان چگالی چسب و فشار اسپری را تنظیم کرد. با تشکر از دستگاه چاپ فرم ، که می تواند برای گرمایش بالای لاتکس تنظیم شود ، یک چسبندگی (قوی) روی پوست بدون کوچکترین چروک ایجاد می شود. از دستگاه می توان به صورت خودکار و نیمه اتوماتیک استفاده کرد. به لطف بازوی کشش ، قسمت بالایی و آستر کاملاً نشسته است و یک کاسه استیل ضد زنگ دارد. این کار مطلوب را می توان در یک زمان کوتاه با نتیجه عالی انجام داد.