Elit 10B

دستگاه چسباندن قدک


توضیحات

دستگاه چسباندن قدک

دستگاه تک مرحله ای چسباندن قدک

 

این ایستگاه منفرد با عملکرد الکترو پنوماتیک است. در قسمت فوقانی می توان درجه حرارت را تا 350 درجه تنظیم کرد. یک محافظ سیم و حامل بالایی برای جلوگیری از ریزش ریزش وجود دارد. چرخه کار را می توان 0-60 ثانیه تنظیم کرد. برای شرایط ایمنی کار مناسب است.

این کار با جلوگیری از کشیدن قطعات با میکرو سیلندر و جداکننده ، فرآیند چاپ را انجام می دهد و برای چسباندن قسمت بالایی و مهار آن با چسب حرارتی یا ترمو پلاستیک استفاده می شود. از آنجا که دستگاه دارای پیستون بزرگی است ، چسبندگی را کامل می کند.

  • صفحه کنترل مدار الکترونیکی که می تواند تا 350 درجه سانتیگراد و نشانگر دما افزایش یابد

افزایش زمان پردازش تا 60 ثانیه