Tecnogi Elastene SFT

الاستین SFT


توضیحات

الاستین SFT

الاستین SFT یک پشتیِ قابل ارتجاع با کشش خوب و انعطاف پذیر ، چه با و چه بدون چسب است
چسب.
این ماده؛ توسط دستگاه پرس پنوماتیک مخصوص مجهز به صفحه­ی منحنی گرم، تایمر و ترموستات استفاده می شود.

شرایط کار با این ماده اینطور توصیه می­شود:
* دما: بین 130 تا 150 درجه سانتیگراد. * زمان تماس: 6 تا 12 ثانیه بسته به نوع ضخامت محصول
شرایط اتصال یا استفاده؛ توصیه­می­کنیم یک بررسی مقدماتی انجام­شود ، زیرا بسته به ویژگی های قسمت فوقانی ناحیه­ی موردنظر ممکن است متفاوت باشد.

زمان لازم برای دوره بعد از مونتاژ وجود ندارد. فعال سازی حرارتی رونق و قسمت بالایی آن
در 100 درجه سانتیگراد و 5 تا 15 ثانیه توصیه شده.