Tecnogi Counter : Avantgarde 247 APP

پیشخوان کفش: آوانگارد 247 APP


توضیحات

پیشخوان کفش: آوانگارد 247 APP

آوانگارد پارچه ای است که با استفاده از پارچه های نخی و پارچه های منسوج پلی استر ساخته شده است. خانواده ای از گدک ترموپلاستیک است. آوانگارد با چسب APP از دو طرف تولید می شود. به این دلیل اینطور طراحی شده است تا بتوان به یک عملکرد عالی با حفظ شکلی استثنایی دست­یافت. این ماده دارای پارچه نخی راه راه خاکستری است.

ضخامت مواد؛ بین 1،00 تا 1،10 میلی متر است.

جهت برش توسط “پیکان” در هر صفحه نشان داده شده است.

روش استفاده: آن را بین  گدک فوقانی و روکش قرار داده ، سپس توسط دستگاه گدک سازی، با چسباندن به آن شکل داده می شود.

ما شرایط استاندارد زیر را توصیه می کنیم:

درجه حرارت برای شکل­گیری؛ 130 – 150 درجه بسته به نوع روکش و سطح مورد استفاده (طبیعی و مصنوعی)

  • مدت زمان اتصال: 10-15 ثانیه (در صورت نیاز به درجه حرارت بالاتر ، زمان اتصال باید کوتاه تر باشد) از آنجا که شرایط چسبندگی / استفاده با توجه به شرایط ممکن است تغییر کند در مورد ویژگی قسمت فوقانی، به شما توصیه می کنیم که یک آزمایش مقدماتی را انجام دهید.

ایده آل با ایستگاه سردکننده­ی در مرحله­ی بعدی(می تواند با دستگاه شکل­دهنده­ی گدک با ایستگاه سرد داغ به­دست آید) که یک گدک شکل­داده­شده را ایجادمی­کند. خانواده آوانگارد مخصوصاً برای ازقبل شکل­دهی توسط ماشینهای مدرن اتوماتیک شکل­دهنده­ی گدک مناسب است. قالب بندی کامل یک فرم فوق العاده را ارائه می دهد.