Cmci FC 99

دستگاه دوخت رویه CMCI FC 99


توضیحات

 

 

دستگاه دوخت رویه CMCI FC 99

دستگاه دوخت رویه

سیستم تغذیه ی پیوسته  مجهز به سر دنده دوخت چرخشی . 160 درجه قابلیت چرخش دارد

دوخت تک سوزنه

در ابعاد کوچک دوخت را می تواند انجام دهد

 

مشخصات فنی:

سرعت دوخت  800/500 

طول دخت 3 تا 8 میلیمتر

نخ مورد استفاده 12 میلیمتر

سیستم نخ 325-794

  EFKA DC 1550 Control 220V 50/٦٠هز موتور

ابعاد 150*70*125 سانتی متر

وزن 114 کیلوگرم

تجهیزات

افزایش 16 میلیمتر