Giardini CHAMOIS 6-9-10

آستر


توضیحات

CHAMOIS 6-9-10

Chamois 10  مخصوصاً برای تقویت پوستهای نازک مورد استفاده قرار می گیرد.

Chamois 10  یک میکروفیبر بسیار نرم است که توسط چسب مذاب گرم پشتیبانی می شود.

 

در ضخامت 0.6 0.9  1.0 میلیمتر به رنگ سفید موجود است.