Biterm

بیترم


توضیحات

بیترم

بیترم از خانواده­ی مواد تقویتی ترموپلاستیک است که از پارچه­های منسوجِ پلی­استر و نخ ساخته­شده­است. مواد بیترم از E.V.A سنتی هستند. این محصول با چسب  تولید می­شود و هر دوطرف آن چسبنده­است. ضخامت این ماده بین 0.60 و 2.20 میلی­متر متفاوت است.

شرایط کاری که ما توصیه­می­کنیم به­این­گونه است:

دما برای شکل­دهی: 130 تا 150 درجه ( دما برحسب ماده­ای که استفاده میکنید طبیعی یا مصنوعی متقاوت است.)

زمان تماس: 10 تا 15 ثانیه ( دمای بالا به مدت زمان تماس کوتاهتری نیازمند است)

شرایط استفاده: از آنجایی­که استفاده از این ماده می­تواند بسته به ویژگیهای روکش بالایی ناحیه­ی موردنظر متفاوت باشد نیاز به بررسی اولیه است. ما توصیه می­کنیم که این بررسی را انجام دهید.

وضعیت تثبیت­شده در وضعیت سرد؛ دوایستگاه قبل توسط دستگاه نصب ایجادمی­شود و یک قالب­بندی تقویتی عالی به­دست­می­آید.

این مواد را می­توان با یک دستگاه اتوماتیک یا دستی ساخت قبل از اینکه بین بوش و رویه­ی بالایی قرارگیرد.