Mondialpunte Shoe Heel Nail and Screw

میخ ها و پیچ های کناری 


توضیحات

Shoe Heel Nail and Screw

میخ ها و پیچ های کناری 

میخ های کناری : Rullati

قسمت بالایی میخ ها صاف و رنگ خاکستری است. استیل میخ از روکش برنجی ، سخت و ضد زنگ است. چند مورد از مهمترین ویژگی های محصول این است که باعث دفن گرما و آهنربا نمی شود.

اندازه های طول پا: 10 میلی متر ، 12 میلی متر ، 14 میلی متر ، 16 میلی متر ، 18 میلی متر ، 20 میلی متر ، 22 میلی متر ، 24 میلی متر

 

پیچ های پاشنه ای:

پیچ؛ باعث سوراخ شدن ، تغییرات دما و مغناطیسی شدن نمی شود

قطر سر 3 میلیمتر

اندازه های طول پا:

10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm

3×14, 3×16, 3×18, 3,20, 3×22