Mondialpunte Shoe Mounted Nail

میخ های مونتاژ


توضیحات

Shoe Mounted Nail

 

قسمت بالایی میخ ها صاف و رنگ خاکستری است. استیل ناخن از روکش برنجی ، سخت و ضد زنگ است. چند مورد از مهمترین ویژگی های محصول این است که باعث دفن گرما و آهنربا نمی شود.

میخ های مونتاژ

قطر سر 5 میلیمتر

طول پا  6،7،8،9 میلیمتر

5*6 . 5*7 . 5*8 . 5*9

میخ های غیر قابل اشتعاد BTO

طول پا  7،8،9 میلیمتر

 5*7 .  BTO          5*8 .  BTO        5*9 . BTO

میخهای مونتاژ کناری

قطر سر 3 میلیمتر

طول پا  6،7،8  میلیمتر

5*6 . 5*7 . 5*8 .