Tecnogi Avantgarde

پیشخوان محکم


توضیحات

پیشخوان محکم

آوانگارد از خانواده­ی مواد تقویتی ترموپلاستیک است که از پارچه­های منسوجِ پلی­استر و نخ ساخته­شده­است وبرای رسیدن به حفظ شکلی استثنایی در مرحله­ی پیش­قالب­ریزی با چسبهای APP بر هر دو طرف تولیدمی­شود.

گدک: بین روکش بالا و بالاتر قرارمی­گیرد و سپس با دستگاه شکل­دهنده­ی فورت قالب­بندی­می­شود.

شرایطی که برای عملکرد استاندارد توصیه­می­شود:

دمای اتصال: 130 تا 150 درجه­ی سانتیگراد که بستگی به نوع آسترزدن و روکش بالایی آن( طبیعی یا مصنوعی) داردکه استفاده­می­شود.

زمان تماس: 10 تا 15 ثانیه (در دمای بالا، زمان تماس کوتاهتری لازم است).

یک ماده­ی گدکی که به­خوبی قالب­ریزی شده می­تواند در ادامه بهترین شرایط را در فرایند مونتاژ داشته­باشد.

آوانگارد به­ویژه برای کار با دستگاه­های مونتاژ اتوماتیک مدرن مناسب است.

شکل عالی یک تناسب فوق­العاده­ای را برای گام بعدی فراهم می­کند.