Tecnogi  پشتیSintex 314

پشتیSintex 314


توضیحات

 پشتیSintex 314

Sintex  ماده ای است که برای پشتی های سخت و نیمه سخت آغشته شده است. از مقاومت در برابر شکست زیاد برخوردار است.

این پشتی؛ توسط دستگاه پرس پنوماتیک مخصوص مجهز به صفحه خمیده گرم ، تایمر و ترموستات می باشد.

شرایط عملیاتی استاندارد توصیه شده:

* دما: از 130 تا 150 درجه سانتیگراد.

* زمان: بسته به ضخامت محصول ، 6 تا 12 ثانیه است.

شرایط استفاده؛ قبل از استفاده آزمایش انجام دهید، زیرا ممکن است بسته به ویژگی های قسمت فوقانی متفاوت باشد.

فعال سازی حرارتی چسب ها بین 100 درجه سانتیگراد و 5 تا 15 ثانیه توصیه می شود.