فعالیتهای خارج از کشور

دستگاه الیت که با تطبیق با فناوری در حال توسعه به عنوان نمونه در بازار ملی و بین المللی نشان داده شده است

حتی کارخانه های جدید در بسیاری از کشورها از جمله جمهوری آذربایجان ، بلغارستان ، عراق ، ایران ، مصر ، ازبکستان ، روسیه ، صربستان ، ترکمنستان ، اوکراین نصب شده است و آنها در ساخت و نصب ماشین آلات موجود در سازه ای که با جدیدترین فن آوری ارائه شده است ، پیگیری می کنند

دیدگاهتان را بنویسید